Liên hệ thực tế thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam trong những năm vừa qua

Việt Nam không chỉ được thế giới biết đến là một đất nước kiên cường đẩy lùi giặc ngoại xâm ở thời cha ông ta ngày xưa. Mà Việt Nam còn được bạn bè quốc tế biết đến là một đất nước đang ở thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa với sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Bài viết này sẽ liên hệ thực tế thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam trong thời kỳ vừa qua. Trong thực tế, ngày nay đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nhờ những thống kê về kinh tế xã hội chúng ta có thể thấy rõ qua chất lượng cuộc sống của người dân trong nước. Từ một đất nước ngàn năm Bắc thuộc, tiếp đến là thời kỳ xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đến một đất nước bình yên như ngày nay thật đáng tự hào. Để biết hơn về thời kỳ này chúng ta hãy cũng theo dõi bài viết này nhé.

Liên hệ thực tế thời kỳ quá độ lên XHCN ở nước ta

Trải qua những lần đẩy lùi kẻ thù thì đã và đang khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tốt vai trò của mình trong mọi hoàn cảnh. Từ khi ra đời đến nay, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng ta đi đầu đã đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với 35 năm đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo giúp nhân dân, đồng bào ta vững vàng, tự tin hướng tới tương lai.

liên hệ thực tế thời kỳ quá độ lên cnxh

Bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam không chỉ là một dân tộc Việt Nam anh dũng, kiên cường và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Mà là vì đất nước ta gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự hội nhập quốc tế. Những thành tựu của đất nước ta trong 35 năm qua được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao. Điều này đáng được tự hào và tuyên dương. Mặc dù người dân đang còn gặp nhiều khó khăn nhưng đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể từ cơ sở vật chất điện đường trường trạm đến cuộc sống tinh thần hàng ngày đều có những bước chuyển mình rất lớn. Bên cạnh sự phát triển kinh tế xã hội thì cách mạng khoa học – công nghệ đang tình bước tiến triển mới. Nhiều sáng chế khoa học giúp ích cho đất nước con người Việt Nam Bởi trải qua thời gian dài bị xâm lược đô hộ, đất nước mình còn nhiều khó khăn nên quá trình phát triển của nước ta còn khá chậm so với các nước khác. Thử hỏi, nếu đất nước họ cũng bị trải qua quá trình như đất nước ta từng trải thì xem họ có thể đạt những điều như chúng ta không. Vì thế, nhiều kẻ chống phá đất nước đang dựa vào sự khó khăn này mà đổi lỗi cho chính quyền vậy nên chúng ta cần phải có lòng kiên định đối với xã hội chủ nghĩa.

Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam

Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên Xã hội Chủ nghĩa là sự tồn tại của những nhân tố mới của xã hội chủ nghĩa bên cạnh nhân tố cũ của xã hội mới. Trong một mối quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả các lĩnh vực.Thời kỳ quá độ còn tồn tại một nền kinh tế nhiều thành phần trong một hệ thống kinh tế quốc dân thông nhất. Xã hội ở thời kỳ này thường bao gồm: giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và những người sản xuất nhỏ, tầng lớp tư sản và một số tầng lớp xã hội khác tùy vào từng giai đoạn của thời kỳ quá độ. Bên cạnh đó, còn tồn tại nhiều yếu tố tư tưởng và văn hoá khác nhau. Và ở thời kỳ này, các yếu tố văn hoá cũ và mới, chúng thường xuyên đấu tranh với nhau.

liên hệ thực tế thời kỳ quá độ lên cnxh

Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Một là, quá trình chuyển biến từ một xã hội này lên một xã hội khác nhất định phải trải qua một hời kỳ gọi là thời kỳ quá độ. Chủ nghĩa xã hội ra đời là sự kế thừa đối với chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là kế thừa cơ sở vật chất kỹ thuật đã được tạo ra bởi sự phát triển của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Ba là, các quan hệ xã hội của chủ nghĩa xã hội là kết quả của quá trình xây dựng và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Cuối cùng đây là một công cuộc mới mẻ, khó khăn và phức tạp.

Như vậy, với những dẫn chứng phân tích về liên hệ thực tế thời kỳ quá độ lên cnxh ở trên. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về quá trình vận hành cũng như sự phát triển của đất nước ta là một kết quả tất yếu. Để có thể xây dựng và phát triển đất nước ngày càng lớn mạnh chúng ta cần phải kiên định với lòng yêu nước, kiên định với đất nước. Chúng ta cần phải kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa, đây giải pháp tổng quát duy nhất đúng nhất để xây dựng một nước Việt Nam thực sự giàu mạnh, văn minh. Để nhân dân Việt nam có một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Nếu có ý kiến góp ý hãy comment vào dưới bài viết này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *