Ngoài ra bạn có thể ủng hộ qua ATM cho CodeGame.VN và gửi về địa chỉ:
Tên ngân hàng : Ngân hàng Vietin Bank Thái Bình.
- Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Trọng
- Số tài khoản: 9704-1584-0159-5307
VỀ TRANG CHỦ