CodeGame - Chia Sẻ Tin Tức Game Hot

http://codegame.vn


Event chào đón năm mới 2017 Mu origin VN

Cuỗi event chào đón năm mới Mu Origin VN. Với tổng số event lên tới 14 :)
Cùng xem nhé
[Event Chào Mừng 2017]
Event 1: Quà Phiên Bản
Event 2: Quà Đăng Nhập
Event 3: Boss lễ Hội
Event 4: Thu Thập
Event 5: Nạp Mỗi Ngày
Event 6: Tích Luỹ Nạp
Event 7: Vua Nạp Thẻ
Event 8: Nạp Tích Điểm
Event 9: Lễ Hội Tặng Quà
Event 10: Lễ Hội Nhận Quà
Event 11: Vua Tặng Quà
Event 12: Lễ Hội x2
Event 13: Cường Hóa Hạn Giờ
Event 14: Triệu Hoán Hạn Giờ

+Event 1: Quà Phiên Bản
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung:Trong thời gian event, đăng nhập game sẽ nhận ngay 1 phần quà!
Phần thưởng:
 Quà Phiên Bản: KC khóa*500, Quà Merlin lớn*1, Quà Cánh*1, Quà Thủ Hộ Tinh Hoa*1, Sơn Hào Mỹ Vị*3
+Event 2: Quà Đăng Nhập
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung:Trong thời gian event, tích lũy ngày đăng nhập đạt số lương chỉ định nhận thưởng.
Phần thưởng:
 Ngày 1: 500 KC khóa*1, 100W Vàng Khóa*3, Thủ Hộ Tinh Phách*5
 Ngày 2: 500 KC khóa*1, 100W Vàng Khóa*3, Thủ Hộ Tinh Phách*5
 Ngày 3: 500 KC khóa*1, 100W Vàng Khóa*3, Thủ Hộ Tinh Phách*5
 Ngày 4: 500 KC khóa*1, 100W Vàng Khóa*4, Thủ Hộ Tinh Phách*5, Thủ Hộ Tinh Hoa*10,【Sơn Hào Mỹ Vị】*1
 Ngày 5: 500 KC khóa*1, 100W Vàng Khóa*4, Thủ Hộ Tinh Phách*5, Thủ Hộ Tinh Hoa*10,【Sơn Hào Mỹ Vị】*1
 Ngày 6:500 KC khóa*1, 100W Vàng Khóa*5, Thủ Hộ Tinh Phách*5, Thủ Hộ Tinh Hoa*10,【Sơn Hào Mỹ Vị】*2
 Ngày 7: 500 KC khóa*1, 100W Vàng Khóa*5, Thủ Hộ Tinh Phách*5, Thủ Hộ Tinh Hoa*10,【Sơn Hào Mỹ Vị】*2

+Event 3: Boss lễ Hội
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung:Trong thời gian event, mỗi ngày vào lúc 13:00 tại Noria sẽ xuất hiện Boss Lệ Hội và 8 tiểu quái, kích sát sẽ rơi vật phẩm lễ hội.
Phần thưởng:
 Kích sát BOSS 100% nhận:Rương Thánh Vật*10, Thủ Hộ Tinh Hoa*2, Danh Vọng Cao*1, Thành Tựu Cao*1, Rương Cấp 5*2, Đá Huỳnh Quang*5, 【Thẻ Bình An】*1
 Kích sát BOSS 50% nhận: Lông Màu Sắc*1, Thủ Hộ Tinh Hoa*2, Danh Vọng Cao*1, Thành Tựu Cao*1, Rương Cấp 5*1, 【Thẻ Bình An】*1
 Kích sát Tiểu quái 100% nhận: Ngọc Tiến Hóa*5, Ngọc Sáng Tạo*5, Rương Thánh Vật*5
 Kích sát Tiểu quái 50% nhận:Ngọc Tiến Hóa*5, Ngọc Sáng Tạo*5, Đá Huỳnh Quang*5

+Event 4: Thu Thập
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung:Trong thời gian event, kích sát quái vật Dã Ngoại, Quái Tinh Anh, Boss Thế Giới có tỉ lệ rơi 【Mỹ Tửu】, trong event Nạp Mỗi Ngày có thể nhận 【Sơn Hào Hải Vị】
Phần thưởng:
【Mỹ Tửu*1】=【Ngọc Chúc Phúc*1】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Mỹ Tửu*3】=【100W Vàng Khóa*2】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Mỹ Tửu*1】=【Lông Vũ*1】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Mỹ Tửu*1】+【Lông Vũ*1】=【Đá Thần Ưng*1】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Mỹ Tửu*1】+【Ngọc Sáng Tạo*1】=【100W Vàng*1】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Mỹ Tửu*1】+【Ngọc Hỗn Nguyên*1】=【Đá Huỳnh Quang*1】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Mỹ Tửu*1】+【Thủ Hộ Tinh Hoa*1】=【Thủ Hộ Tinh Phách*1】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Mỹ Tửu*1】+【3 Ấn ký Exp*1】=【5 Ấn ký Exp*1】, mỗi ngày hạn chế đổi 5 lần
【Mỹ Tửu*1】=【Sách Exp Ma Pháp*1】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Ấn Ký Thần Cấp】=【50 Ấn ký Exp*1】, mỗi ngày hạn chế đổi 2 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】+【5 Ấn ký Exp*1】=【10 Ấn ký Exp*1】, mỗi ngày hạn chế đổi 3 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】+【Mỹ Tửu*1】=【Kết Tinh Ma Pháp*5】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】+【Lông Locke*1】=【Rương Thánh Vật*50】, mỗi ngày hạn chế đổi 4 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】+【Lông Locke*1】=【Đá Huỳnh Quang *15】, mỗi ngày hạn chế đổi 5 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】+【Thần Vũ Locke*1】=【Rương Thánh Vật*200】, mỗi ngày hạn chế đổi 3 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】=【Rương Thánh Vật*10】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】=【Đá Huỳnh Quang*10】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】=【Ngọc Tiến Hóa*10】, mỗi ngày hạn chế đổi 10 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】+【Rương Pet Bạc Full*1】=【Rương Thánh Vật*100】, mỗi ngày hạn chế đổi 1 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】+【Rương Pet Vàng Full*1】=【Rương Thánh Vật*300】, mỗi ngày hạn chế đổi 1 lần
【Sơn Hào Hải Vị*1】+【Rương Pet Kim Cương Full*1】=【Rương Thánh Vật*600】, mỗi ngày hạn chế đổi 1 lần

+Event 5: Nạp Mỗi Ngày
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, nạp đạt mốc chỉ định sẽ nhận thưởng tương ứng. 【Thẻ Bình An】là vật phẩm trong event tặng quà, 【Sơn Hào Mỹ Vị】là vật phẩm trong event Thu Thập.
Phần thưởng
 Nạp 360 kc: Thẻ Bình An*4, Sơn Hào Mỹ Vị*2, 30 Linh Thạch*40, Ấn Ký Thành tựu*5
 Nạp 800 kc: Thẻ Bình Ani*8, 30 Linh Thạch*50, Quà Tinh Phẩm*5, Ngọc Hộ Mệnh*4
 Nạp 2400 kc: Thẻ Bình An*20, Rương Thánh Vật*60, Đá Huỳnh Quang*40, Lông Locke*2, Ngọc Hộ Mệnh*7
 Nạp 5000 kc: Thẻ Bình An*40, Rương Thánh Vật*90, Đá Huỳnh Quang*50, Thần vũ Locke*1, Ngọc Hộ Mệnh*10

+Event 6 : Tích Luỹ Nạp
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc chỉ định sẽ nhận thưởng tương ứng.
Phần thưởng
 Nạp 1 KC tặng: Quà Bất Ngờ*5, Danh Hiệu 2017*1
 Nạp 500 kc: 1W Tinh Hồn×10, Ngọc Tâm Linh×20, 30 Linh Thạch×60, Thiên Chước 4 dòng×1
 Nạp 1000 kc: 100W Vàng Khóa×20, Ngọc Tâm Linh×30, 30 Linh Thạch×100, Phiếu Cầu Phúc×10
 Nạp 3000 kc: 1W Tinh Hồn×40, Ngọc Tâm Linh×60, 30 Linh Thạch×150, Đá Huỳnh Quang×50
 Nạp 9000 kc: 100W Vàng Khóa×40, Thủ Hộ Tinh Hoa×100, Đá Huỳnh Quang×150, Ngọc Hộ Mệnh×15, Ngọc Sinh Mệnh×300
 Nạp 20000 kc: 1W Tinh Hồn×120, Thủ Hộ Tinh Hoa×150, Rương Thánh Vật×200, Ngọc Hộ Mệnh×20, Danh Hiệu [Hồng Vận Đối Đầu]×1
 Nạp 50000 kc: 100W Vàng Khóa×80, Thủ Hộ Tinh Hoa×200, Rương Thánh Vật×300, Thần vũ locke×3, Rương Pet Kim Cương Full×2

+Event 7 :Vua Nạp Thẻ
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 08/01
Thời gian nhận thưởng: 09/01- 10/01 
Phạm vi: Toàn server
Nội dung: Trong thời gian event , nhân vật trong top 10 nạp thẻ sẽ nhận thưởng sau khi hoạt động kết thúc.
Phần thưởng:
 Hạng 1 Nạp 50000 kc trở lên: Lôi Trạch 6 dòng×1, Đá Huỳnh Quang Cao×300, Quà Merlin×10, Thần Vũ Locke×3, Vũ khí Đại Thiên Sứ Chuyên Thuộc May Mắn Cấp 7×1
 Hạng 2 Nạp 30000 kc trở lên: Lôi Trạch 5 dòng×1, Đá Huỳnh Quang Cao×200, Quà Merlin×8, Thần Vũ Locke×2, Vũ khí Đại Thiên Sứ Chuyên Thuộc May Mắn Cấp 6×1 
 Hạng 3 Nạp 20000 kc trở lên: Lôi Trạch 5 dòng×1, Đá Huỳnh Quang Cao×150, Quà Merlin×6, Thần Vũ Locke×1, Vũ khí Đại Thiên Sứ Chuyên Thuộc May Mắn Cấp 5×1 
 Hạng 4-5 Nạp 10000 kc trở lên: Lôi Trạch 4 dòng×1, Đá Huỳnh Quang Cao×100, Quà Merlin×4, Thần Vũ Locke×1, Vũ khí Đại Thiên Sứ Chuyên Thuộc May Mắn Cấp 5×1 
 Hạng 6-10: Danh Vọng Cao×10, Đá Huỳnh Quang Cao×50, Quà Merlin×2, Lông Locke×2, Phiếu Triệu Hoán×15

+Event 8: Nạp Tích Điểm 
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung:Trong thời gian event, người chơi đạt mốc chỉ định sẽ nhận số điểm tích lũy tương ứng. Có thể dùng điểm tích lũy đổi phần thưởng.
 100 điểm (Giới hạn 3 lần): Ngọc Tâm Linh*30, Ngọc Chúc Phúc*60
 300 điểm (Giới hạn 3 lần): Ngọc Sinh Mệnh*150
 500 điểm (Giới hạn 3 lần): Đá Thần Ưng*100, Lông Vũ*200
 2000 điểm (Giới hạn 3 lần): Đá Thần Ưng*300, Lông Vũ*600
 500 điểm (Giới hạn 3 lần): 100 Bụi Nguyên Tố*30, 30 Linh Thạch*30
 1000 điểm (Giới hạn 3 lần): 100 Bụi Nguyên Tố*100, 30 Linh Thạch*100
 3000 điểm (Giới hạn 3 lần): 100 Bụi Nguyên Tố*300, 30 Linh Thạch*300
 500 điểm (Giới hạn 3 lần): Tinh Hoa Thủ Hộ*50, Thủ Hộ Tinh Phách*100
 2000 điểm (Giới hạn 3 lần): Tinh Hoa Thủ Hộ*100, Thủ Hộ Tinh Phách*200
 6000 điểm (Giới hạn 3 lần): Tinh Hoa Thủ Hộ*300, Thủ Hộ Tinh Phách*600
 100 điểm (Giới hạn 3 lần): Ngọc Hộ Mệnh*10
 3000 điểm (Giới hạn 3 lần): Ngọc Hộ Mệnh*20
 6000 điểm (Giới hạn 3 lần): Ngọc Hộ Mệnh*40
 3000 điểm (Giới hạn 3 lần): Rương thánh vật*300
 10000 điểm (Giới hạn 3 lần): Rương thánh vật*1000
 3000 điểm (Giới hạn 3 lần): Đá huỳnh quang cao*200
 10000 điểm (Giới hạn 3 lần): Đá huỳnh quang cao*600

+Event 9: Lễ Hội Tặng Quà
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung:Trong thời gian hoạt động, thống kê số lượng vật phẩm tặng đạt mốc chỉ định sẽ nhận được quà.
Vật phẩm chỉ định: Thẻ Bình An, có thể nhận trong Nạp mỗi ngày
Phần thưởng:
 Tặng 3 cái: Cupid Lightx3, 30 Linh Thạch x5, Đá Huỳnh Quangx5, Đá Thần Ưng x5, 1W Tinh Hồn x5
 Tặng 7 cái: Cupid Lightx7, 30 Linh Thạch x7, Đá Huỳnh Quangx7, Đá Thần Ưng x10, 1W Tinh Hồn x7
 Tặng 12 cái: Cupid Lightx9, 30 Linh Thạch x9, Đá Huỳnh Quangx9, Đá Thần Ưng x15, 1W Tinh Hồnx9
 Tặng 28 cái: Cupid Lightx11, 30 Linh Thạch x11, Đá Huỳnh Quangx11, Rương Thánh Vật x20, Rương Tinh Phách x10
 Tặng 40 cái: Cupid Lightx13, 30 Linh Thạch x13, Đá Huỳnh Quangx13, Rương Thánh Vật x30, Rương Tinh Phách x20
 Tặng 60 cái: Cupid Lightx15, 30 Linh Thạch x15, Đá Huỳnh Quangx15, Rương Thánh Vật x40, Rương Tinh Phách x40

+Event 10: Lễ Hội Nhận Quà
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung:Trong thời gian hoạt động, thống kê số lượng vật phẩm được tặng đạt mốc chỉ định sẽ nhận được quà.
Vật phẩm chỉ định: Sói Hồn, có thể nhận trong Nạp mỗi ngày
Phần thưởng:
 Được tặng 10 cái: Quà Cường Hóa x1, Quà Tinh Linh x1, Ngọc Sinh Mệnh x10, Lông Vũ x10, Cupid Light x3
 Được tặng 20 cái: Quà Cường Hóa x1, Quà Tinh Linh x1, Ngọc Sinh Mệnh x15, Lông Vũ x15, Cupid Light x6
 Được tặng 30 cái: Quà Cường Hóa x1, Quà Tinh Linh x1, Ngọc Sinh Mệnh x20, Lông Vũ x20, Cupid Light x12
 Được tặng 40 cái: Quà Cường Hóa x2, Quà Tinh Linh x2, Ngọc Sinh Mệnh x25, Lông Vũ x25, Lông màu sắc x2
 Được tặng 60 cái: Quà Cường Hóa x2, Quà Pet Bạc Full x3, Ngọc Sinh Mệnh x35, Lông Vũ x35, Lông màu sắc x3
 Được tặng 100 cái: Quà Cường Hóa x4, Quà Pet Bạc Fullx4, Ngọc Sinh Mệnh x50, Lông Vũ x50, Lông màu sắc x4

+Event 11: Vua Tặng Quà
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 08/01
Thời gian nhận thưởng: 00:00 09/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung:Trong thời gian hoạt động, thống kê Top 10 người chơi tặng quà, sau khi hoạt động kết thúc, trên bảng sẽ nhận quà tương ứng.
Phần thưởng:
 Hạng 1 (Tặng 400):
Thần Ký Exp x3, Đá Huỳnh Quang*100, Rương Thánh vật x100, Cupid Light x100, Danh Hiệu Bình An x1 
 Hạng 2 (Tặng 320):
 Thần Ký Exp x 2, Đá Huỳnh Quang*60, Rương Thánh vật x60, Cupid Light x60, Rương Tinh Phách x40 
 Hạng 3 (Tặng 240):
 Thần Ký Exp x1, Đá Huỳnh Quang*40, Rương Thánh vật x40, Cupid Light x40, Rương Tinh Phách x30 
 Hạng 4-5 (Tặng 160):
 Thần Ký Exp x1, Đá Huỳnh Quang*20, Rương Thánh vật x20, Cupid Light x20, Rương Tinh Phách x20 
 Hạng 6-10 (Tặng 80):
10 Ấn ký Exp x5, Đá Huỳnh Quang*10, Rương Thánh vật x10, Cupid Light x10, Rương Tinh Phách x10 

+Event 12: Lễ Hội x2
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung:Trong thời gian event, người chơi sử dụng tính năng chỉ định trong game sẽ được x2 số lần hoặc phần thưởng
Phần thưởng:
 Thưởng Vua Pk x2
 Số lần Chuyển đổi x2
 Số lần Quỳ Bái x2
 Phần thưởng Điện Thiên Sứ x2

+Event 13: Hạn Giờ Cường Hóa
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung: Trong thời gian event, trang bị cường hóa lên +20, khi trang bị ở cường hóa 15+16 sẽ không bị hạ cấp cường hóa.
Đủ 8 trang bị+20 sẽ có hiệu ứng vòng sang Thần thánh chuyển động xung quanh nhân vật

+Event 14: Hạn Giờ Triệu Hoán
Thời gian: 00:00 04/01 - 23:59 10/01
Phạm vi: Toàn server
Nội dung: Trong thời gian event, dùng kc Triệu Hoán sẽ có cơ hội nhận Tinh Linh hoàn toàn mới 【Thiên Chước 】, 【Liệt Hỏa Kim Cang】, 【Mỹ Nhân Ngư 】
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây