Sự kiện tết 2016 - Mu Origin VN

Thứ bảy - 06/02/2016 11:50
Event 1, Mừng tết Bính Thân: Túi lì xì
Event 2, Mừng tết Bính Thân: Quà đăng nhập
Event 3, Mừng tết Bính Thân: Thu thập quà tết
Event 4, Mừng tết Bính Thân: BOSS ngày tết
Event 5: Mừng tết Bính Thân: Nạp thẻ tân xuân
Event 6, Mừng tết Bính Thân: Mua sắm tết
Event 7, Mừng tết Bính Thân: Lễ hội nhân đôi
Thời gian: 00:00 6/2/2016 - 23:59 12/2/2016
Phạm vi: Toàn server

Xem thêm:

 

♥ Event 1: Túi lì xì
Nội dung: Trong thời gian event, bạn đăng nhập game nhận ngay Túi lì xì x1
Phần quà: Ngọc Chúc Phúcx3, Ngọc Tâm Linh x2, Ngọc Tiến Hóa x10, Ngọc Sinh Mệnh x10, Đá Thần Ưng x10, Thành Tựu Cao Cấp x1, Danh Vọng Cao Cấp x1, Huy Chương EXP x3 x3

♥ Event 2: Quà đăng nhập
Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy đăng nhập được nhận quà:
- Ngày 1: Đá Thần Ưng x2, Gà Luộc x1
- Ngày 2: Đá Thần Ưng x2, Ngọc Tiến Hóa x2, Bánh Chưng x1
- Ngày 3: Đá Thần Ưngx2, Ngọc Tiến Hóax2, Ngọc Sinh Mệnhx5
- Ngày 4: Đá Thần Ưngx2, Ngọc Tiến Hóax2, Ngọc Sinh Mệnhx5
- Ngày 5: Đá Thần Ưngx2, Ngọc Tiến Hóax2, Ngọc Sinh Mệnhx5, 100 Bụi Nguyên Tốx1, Câu Đốix1
- Ngày 6: Đá Thần Ưngx2, Ngọc Tiến Hóax2, Ngọc Sinh Mệnhx5, 100 Bụi Nguyên Tốx2, Thiệp Tếtx1
- Ngày 7: Đá Thần Ưngx2, Ngọc Tiến Hóax2, Ngọc Sinh Mệnhx5, 100 Bụi Nguyên Tốx3, Lồng Đènx1

♥ Event 3: Thu thập quà tết
Nội dung: Trong thời gian event, kích sát quái bất kì ngẫu nhiên nhận được quà tết, thu thập đủ có thể đổi quà (Rớt: Bánh Chưng, Dưa Hấu, Chả Giò, Gà Luộc, trong đó Bánh Chưng chỉ rớtoở BOSS, tỉ lệ rớt dưa hấu lớnn hất
- Dưa hấu x1 + Chả Giò x1 = Ghép [Quà An Khang x1], giới hạn 10 lần/ngày
- Dưa hấu x1 + Chả Giò x1 + Gà Luộc x1 = Ghép [Quà Phú Quý x1], giới hạn 10 lần/ngày
- Dưa hấu x1 + Chả Giò x1 + Gà Luộc x1 + Bánh Chưng x1 = Ghép [Quà Hào Hoa x1], giới hạn 10 lần/ngày
- Câu Đối x1 + Ngọc Hỗn Nguyên x2 = Ghép [Ngọc Tiến Hóa x2], giới hạn 5 lần/ngày
- Lồng Đèn x1 + Lông Vũ x5 = Ghép [Đá Thần Ưng x5], giới hạn 5 lần/ngày
- Thiệp Tết x1 + Ngọc Chúc Phúc x2 = Ghép [Ngọc Tâm Linh] x3, giới hạn 5 lần/ngày
- Câu Đối x1 + Lồng Đèn x1 = Ghép [100 Bụi Nguyên Tố x5], giới hạn 2 lần/ngày

♥ Event 4: BOSS ngày tết
Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày vào 13:00 tại Noria sẽ xuất hiện BOSS ngày tết và 8 quái nhỏ, kích sát có thể nhận được item quí ngày tết
Phần thưởng: 
- Kích sát BOSS ngày tết 100% nhận được: Danh Vọng Cao Cấp x1, Thành Tựu Cao Cấp x1, Rương trang bị cấp 4 x2, Túi lì xì x3, Ngọc Tâm Linh x3
- Kích sát BOSS ngày tết 50% nhận thêm: Danh Vọng Cao Cấp x1, Thành Tựu Cao Cấp x1, Rương trang bị cấp 4 x1, Túi lì xì x2
- Kích sát quái ngày tết 100% nhận: Ngọc Tiến Hóa x2, Ngọc Sáng Tạo x2, Túi lì xì x2
- Kích sát quái ngày tết 50% nhận thêm: Ngọc Tiến Hóa x2, Ngọc Sáng Tạo x2, Túi lì xì x1

*Túi lì xì: ngẫu nhiên mở ra 1 trong các món sau: 20 KC Khóa, 30 KC Khóa, 40 KC Khóa, 50KC Khóa

♥ Event 5: Nạp thẻ tân xuân
Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày nạp thẻ đạt mức chỉ định sẽ nhận quà tương ứng
Phần thưởng:
Đạt 120 Kim Cương nhận: 30 Linh Thạch x3, Lông Vũ x15, Túi lì xì x2
Đạt 600 Kim Cương nhận: 30 Linh Thạch x5, Lông Vũ x15, Túi lì xì x4
Đạt 1200 Kim Cương nhận: 30 Linh Thạch x5, Lông Vũ x20, Quà May Mắn x4, Ngọc Sinh Mệnh x10
Đạt 2400 Kim Cương nhận: 30 Linh Thạch x10, Lông Vũ x30, Quà May Mắn x4, Ngọc Sinh Mệnh x20

*Quà May Mắn: ngẫu nhiên mở ra 1 trong các món sau: Đá Thần Ưng x1, Ngọc Tiến Hóa x1, 50000 Ma Tinh x1, Phiếu Triệu Hồi x1

♥ Event 6, Mua sắm tết
Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày có thể vào tiệm tranh mua để mua sắm vật phẩm giá ưu đãi
Chi tiết:
- Ngày 1
【Quà Cánh】: giá 888 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL: 100 (100 người tranh mua, giảm 29%, giá gốc 1250 Kim Cương)
【Ngọc Hộ Mệnh】: 699 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL: 100 (100 người tranh mua, giảm 31%, giá gốc 1000 Kim Cương)
【Ngọc Tâm Linh】: 50 Kim Cương, mỗi ngày 5 lần, tổng SL: 500 (100 người tranh mua, giảm 50%, giá gốc 100 Kim Cương)
【1 Triệu Vàng Khóa】: 30 Kim Cương, mỗi ngày 5 lần, tổng SL: 500 (100 người tranh mua, giảm 40%, giá gốc 50 Kim Cương)
- Ngày 2
【Quà Tiến Hóa】:150 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:100 (100 người tranh mua, giảm 50%, giá gốc 300 Kim Cương)
【100Bụi Nguyên Tố】:18 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:1000 (100 người tranh mua, giảm 25%, giá gốc 30 Kim Cương)
【30 Linh Thạch 】:15 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:1000 (100 người tranh mua, giảm 25%, giá gốc 30 Kim Cương)
【1 Triệu Vàng Khóa】:30 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:500 (100 người tranh mua, giảm 40%, giá gốc 50 Kim Cương)

- Ngày 3
【Quà Tinh Hồn】:799 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:100 (100 người tranh mua, giảm 31%, giá gốc 1288 Kim Cương)
【Ngọc Hộ Mệnh】:699 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:100 (100 người tranh mua, giảm 31%, giá gốc 1000 Kim Cương)
【Ngọc Sinh Mệnh】:4 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:1000 (100 người tranh mua, giảm 60%giá gốc 10 Kim Cương)
【1 Triệu Vàng Khóa】:30 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:500 (100 người tranh mua, giảm 40%, giá gốc 50 Kim Cương)

- Ngày 4
【Ngọc Hộ Mệnh】:699 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:100 (100 người tranh mua, giảm 31%, giá gốc 1000 Kim Cương)
【100Bụi Nguyên Tố】:15 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:1000 (100 người tranh mua, giảm 25%, giá gốc 30 Kim Cương)
【30 Linh Thạch 】:15 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:1000 (100 người tranh mua, giảm 25%, giá gốc 30 Kim Cương)
【1 Triệu Vàng Khóa】:25 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:500 (100 người tranh mua, giảm 30%, giá gốc 50 Kim Cương)

- Ngày 5
【Quà Thành Tựu】:899 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:100 (100 người tranh mua, giảm 11%, giá gốc 1288 Kim Cương)
【100Bụi Nguyên Tố】:15 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:1000 (100 người tranh mua, giảm 25%, giá gốc 30 Kim Cương)
【Ngọc Tiến Hóa】:15 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:500 (100 người tranh mua, giảm 50%, giá gốc 30 Kim Cương)
【1 Triệu Vàng Khóa】:30 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:500 (100 người tranh mua, giảm 40%, giá gốc 50 Kim Cương)

- Ngày 6
【Ngọc Hộ Mệnh】:699 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:100 (100 người tranh mua, giảm 31%, giá gốc 1000 Kim Cương)
【100Bụi Nguyên Tố】:15 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:1000 (100 người tranh mua, giảm 25%, giá gốc 30 Kim Cương)
【30 Linh Thạch 】:15 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:1000 (100 người tranh mua, giảm 25%, giá gốc 30 Kim Cương)
【1 Triệu Vàng Khóa】:30 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:500 (100 người tranh mua, giảm 40%, giá gốc 50 Kim Cương)

- Ngày 7
【Quà Danh Vọng】:899 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:100 (100 người tranh mua, giảm 11%, giá gốc 1288 Kim Cương)
【Ngọc Sáng Tạo】:5 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:500 (100 người tranh mua, giảm 60%giá gốc 20 Kim Cương)
【Ngọc Sinh Mệnh】:4 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:1000 (100 người tranh mua, giảm 60%giá gốc 10 Kim Cương)
【1 Triệu Vàng Khóa】:30 Kim Cương, mỗi ngày 1 lần, tổng SL:500 (100 người tranh mua, giảm 40%, giá gốc 50 Kim Cương)

♥ Event 7: Lễ hội nhân đôi
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tất cả người chơi tham gia các tính năng sau đều có cơ hội nhận x2 quà hoặc số lần
Thưởng Vua PK x2
Thời gian vào Chiến Trường Cổ x2
Số lần hoán đổi x2
Số lần lạy tương đài x2

Chúc các bạn chơi Game vui vẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Facebook
Tin mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây