Tổng hợp tất cả code game Mu Origin VN

Chủ nhật - 20/12/2015 17:39
Phục vụ nhu cầu cho những anh em chơi Game Mu Origin VN với số lượng kc khóa khổng lồ mà chỉ cần VIP0 cũng có thể mạnh hơn các VIP cao hơn.

Xem thêm:
code mu origin

Nếu bạn không biết Gift code để làm gì và nhập như thế nào, vui lòng đọc bài này trước nhé!
http://codegame.vn/game-mobile/huong-dan-nhap-ma-code-game-mu-origin-vn-33.html


Dưới dây, CodeGameVN xin chia sẻ tới các bạn list code sau:
[Code game cập nhật ngày 23/12]
http://codegame.vn/code-game-mobile/list-code-game-mu-origin-vn-cap-nhat-ngay-23-12-48.html

[Code cập nhật ngày 22/12]
http://codegame.vn/code-game-mobile/list-code-game-mu-origin-vn-cap-nhat-ngay-22-12-34.html

[Code cập nhật ngày 21/12]
http://codegame.vn/code-game-mobile/list-giftcode-mu-origin-vn-cap-nhat-ngay-21-12-2015-31.html

[Code cập nhật ngày 20/12]
NZ31110001D7B9052F377C2 
NZ3240000F9C6DD7E299CA6
NZ32500009F626987E92A43
NZ32500003400381AE33594
NZ326000077E451095B7A8E
NZ3270000B2A894B624219F
NZ3250000C5A9FF784B3399
NZ3220000720658549BB1AF
NZ3230000DDDDFBB5F38AEC
NZ3240000C2F025D305EA29
NZ3250000B95EEAA2995BC8
NZ32500002BB07425119C41
NZ324000060BAFEADC753E7
NZ32500006F1C898F6ACBBB 
NZ325000048CE114719065A 
NZ32500003D6D7D252FF03E
NZ32200009DC122AB069C5A
NZ32500003D6D7D252FF03E
ZN3250000AB000245A120BE
NZ3240000834ECB49C8EB24
Z404000016BECED757A29
NZ3250000C5604E330C58CD
NZ32500003832D85569D6B7 
NZ40400007558FC1C4403DB 
NZ32200003A85BA8B1F3353
NZ8650000C7C864CB070B9A
NZ32500002F9742EB7305C8 
NZ213000051393A45C70C43 
NZ214000030447C57147A35 
NZ215000056535BAD4B264E 
NZ21700003F299E17C44EFB 
NZ218000072AB3D59FFCA2E 

NZ2190000F2D3952983DDDB 
NZ5010000AB4109AF09771A 
NZ70300009BB97DEE73EC6B 
NZ8610000575962605B2F49 
NZ862000097A1DAE9C085B 
NZ863000060B798ACF66A38 
NZ86400001C7DE344875445 
NZ86500003ED26624848D18 
NZ866000021FE5BB6ECAF4A 
NZ8670000C69176F14D0D5B 
NZ8680000CF2E71BE11F9A0 
NZ9010000EFC5FCDB87D289 
NZ220000045325BE71A8943 
NZ2230000268E157AE3679E 
NZ22400003A8A577105A6A 
NZ2250000F74678EF8A5741 
NZ2260000F1AD6A077C834 
NZ2420000DC9785D0E0769C 
NZ4210000D7C7B416417BE5 
NZ2360000784A3F9BC1AB92 
NZ2040000B0FD48A0E2A7D9
NZ22200004AC12E71B0B43C 
NZ24500002A0E39962556C 
NZ2570000DFA9834CBD9B7F 
NZ2580000A212C580707198 
NZ0010000782B5570CB3E24 
NZ00200005F53B33E7CBF8D 
NZ0030000E66E0D0AAB1332 
NZ0040000924B80276C2CE1 
NZ0050000FF6FE04CAA2214 
NZ0060000A16DF3E1A68790 
NZ00700003C7592BFC68DB2 
NZ00800004FF1F6D5F3A37 
NZ2000000DC65A30CBB5D13 
NZ2010000CAD1E41A59ED5A 
NZ21000003A83501A5968F0
NZ213000096A5FF06F787A6 
NZ2140000ED2404CD8841D 
NZ2150000252D941F779B6C 
NZ2170000B4512E71E9A19B 
NZ2180000926727E88CEADA 
NZ21900007A56E3E1DC5A29 
NZ5010000EB0465E6DE3E42 
NZ7030000A48842D434B545 
NZ86100007A427332A9B684 
NZ8620000E0A6A2A536D996 
NZ8630000DD8B060A09598C 
NZ864000046BE35B6B37217 
NZ8650000DA399F1904A69D 
NZ8660000D76D728D8FE369 
NZ86700004A6F4F17CCD95 
NZ86800006A067511168F80 
NZ9010000BD5BDF5BBA8CD4 
NZ2200000826CC6CC670BFE 
NZ22300004CE60FFD8B197 
NZ2240000DF5AA55530B734 
NZ2250000A233086B21F3BA 
NZ2260000266B914084D7BD 
NZ2420000FE7DC5455544B8 
NZ421000041246BD7E5C1CD 
NZ236000039B279521B9B4D 
NZ204000030929FC07DA543
NZ22200008B18CD5046C14 
NZ24500002A0F896E8729C 
NZ2570000DFD80DA59B118C 
NZ25800004E295FAD22D936 
NZ0010000D67BF578B79EAE 
NZ0020000807DD27B143BD1 
NZ00300007A80D12FBEF13C 
NZ0040000340F26B81167F1 
NZ00500009967A8A9D97496 
NZ0060000DA1A58FE847DE8 
NZ00700005D9395C74827AB 
NZ008000053EB90A97351E8 
NZ2000000EC46B6809C6BE0 
NZ20100005F74C759B87A77 
NZ2100000AD4E93265EB871
NZ00100001111D0B3A8262D 
NZ0020000449BB3C950C626 
NZ00300005462C732F56E68 
NZ00400004AC240526DF34C 
NZ0050000D2E02E3A13699C 
NZ006000063B4883A1A2C1F 
NZ0070000D3B18A9D537D12 
NZ0080000C51149BA5A6DC1 
NZ2000000E0944AA8D251AF 
NZ201000071D915A591C716 
NZ2100000F069DC1C737CF8 
NZ2130000D2670EC624F2C4 
NZ2140000F2E70C74AEC4BE 
NZ21500003FBDEE825AFDD5 
NZ2170000D9A3598E38F553 
NZ2180000E974D29DB43C62 
NZ21900008D96D82691CA8C 
NZ22000004334E566751229 
NZ2230000CF8F28EAA71B31 
NZ22400007118EB0ABFAAD1 
NZ225000034F485E8708DF1 
NZ501000056E55BFA143EE6 
NZ8610000F64B41DB1FA991 
NZ8620000A52E4DC0366964 
NZ8630000E8DBE39551798A
NZ8640000B38C9F87799642 
NZ86500004E66A95FB572A2 
NZ8660000EA8D6E0FA546FA 
NZ86700004ADB36B275B432 
NZ8680000CD9B382E3EA1E8 
NZ7030000AE816D1C15AF64 
NZ2260000F37835F7C2F6CA 
NZ2360000668462F6534A1C 
NZ2420000816D8124F7D6A6 
NZ4210000B51B394D22F14B 
NZ901000058A889F19DDD31 
NZ20400006D5E70DA4AD843 
NZ2220000C72250B1627141 
NZ24500001F3782E72F60BF 
NZ2570000D43623AD5B2DA9 
NZ2580000E11607B18A51F2
NZ0010000642330647BCA34 
NZ0020000E1B829BD41848A 
NZ0030000D5F7A6CEE58E29 
NZ00400006A8CFACDF77655 
NZ0050000FD544DBA58B2BC 
NZ00600004B9A201EC0112A 
NZ00700006070AB71DB1FB 
NZ0080000D15DAF1A6E206 
NZ20000003436AA31CF099F 
NZ2010000F04D560C6581D1 
NZ2100000D7F89BE641AF87 
NZ213000068EF94CD520C9A 
NZ214000053E244824E8C58 
NZ21500003C8A87C1C52088 
NZ2170000841BFEDD50DAA2 
NZ2180000661B6862F1F2F7 
NZ21900001E48769260585C 
NZ2200000F8F380B35511D0 
NZ22300004B54B3CA3F7F0 
NZ22400007947CD7AF0B398 
NZ225000014846D93C36F7B 
NZ5010000975C143DB275A5 
NZ86100006A781C876D91B0 
NZ8620000365D92CDB39C9D 
NZ8630000D441FF4F8EFDBE 
NZ8640000D7FD2ED31EA87D
NZ865000015BD5343D32DC0 
NZ86600006205FB3AAFB9BB 
NZ8670000E74832D4A02719 
NZ8680000647B4E2B9ACCF2 
NZ70300009C354FC0216F83 
NZ22600006B813FF26A91E6 
NZ2360000D021D587A6A792 
NZ24200002718199844A926 
NZ4210000F071072851D7B9 
NZ9010000291380AB65D876 
NZ20400009FB22A1AD582EE 
NZ2220000611EAD49A8CAA3 
NZ24500001F41B4B93A6D33 
NZ2570000D44559E5ED1426 
NZ2580000B9D6915AD6FD11
NZ0050000CD1F8580C63788
NZ0010000D52F25542AD21
NZ0010000988A81894D747
NZ001000065F3848AED2250
NZ0010000757E366F8B5A11
NZ0010000D67BF578B79EAE
NZ00100007D5F842D743F9C
NZ0010000F924D60108A7BD
NZ001000081B852AFE67049
NZ0010000763B2DCF58ED27
NZ0010000C236DE52C0F81
NZ0010000CEDE47E0C55D4A
NZ001000065565467B50412
NZ00100007DE0ADD4673595
NZ0010000BF3992E623307
NZ00400007F2700F302C98E
NZ004000037BA4995670CCC
NZ004000011EB09D9748281
NZ0040000A06B61CAA3647A
NZ0040000F3DF76D5EFF8F
NZ0040000CAE67E15654C46
NZ0040000F1D2EF03F86888
NZ0040000A007BA95B8A11E
NZ004000085D2CDF8CD25CA
NZ0040000809A73AA417B87
NZ0040000D67D12131114DA
NZ0040000C813085B432937
NZ00400007C0BE4BA0EF05F
NZ4NZ4040000AF1155E48E2465 
NZ404000032D1ACC525817D 
NZ4040000D98CE6E485D586 
NZ4040000C54B68F4503998 
NZ40400004F3C4959F2D99B 
NZ40400001757E570E985A6 
NZ4040000198CA4E959198E 
NZ404000023FA51B7FD79F9 
NZ4040000AF2950581F446 
NZ4040000F25C67A2DCD6C6 
NZ40400005954DE9112C6D 
NZ4040000F7CC2D9DC1D56F 
NZ40400009BE216460C2096 
NZ4040000F4E5AA9CD96C98 
NZ40400004DD05977F6B92 
NZ404000012D8D7D59F61EE 
NZ4040000BB935EAFC3AA19 
NZ4040000116AFC3CB02447 
NZ40400008D2E38ABE8A03 
NZ40400003581EA2351302 
NZ404000086F5D1862E46D8 
NZ4040000F1C84EDC5F03E8 
NZ404000070BE75EA61B0DF 
NZ4040000D262B90C174FDE 
NZ4040000AFA6DC8CBD44B7 
NZ40400001B368776B5605 
NZ40400006D0BA1630E8FD2 
NZ404000025E904E6134641 
NZ404000076699F26827A31 
NZ4040000383DC67595061 
NZ40400007558FC1C4403DB 
NZ404000067FA66D82783B6 
NZ404000034F8985AEB033B 
NZ40400003A44319FBECCF6 
NZ404000027FB095CB89076 
NZ40400002E57AA390CB63 
NZ4040000B072C1C38540E3 
NZ4040000B8673430035A53 
NZ4040000A1970C1ED59E7C 
NZ4040000BA5A65305668AF 
NZ4040000F50BF77F5DA98 
NZ4040000B18B1ACEA76042 
NZ4040000852460AB17E0DA 
NZ40400007923F23F11B99B 
NZ4040000A9B89251BAD58E 
NZ404000014D8F29BA02729 
NZ4040000ED3929FD7BCEF0 
NZ404000050707B4CF0877C 
NZ4040000F5351D460ECBF2 
NZ40400008FEE01D57667FA 
NZ4040000AC295FB26E22A6 
NZ4040000B77F3A340E4B4 
NZ4040000FDECEC784F9783 
NZ4040000325A0A99699C2A 
NZ4040000C7E27741A40E5C 
NZ4040000338216BAB230CA 
NZ4040000B20E98763301D5 
NZ4040000C01BFD38BE87F1 
NZ4040000850BD1160974D1 
NZ4040000DC69C7DD248F92 
NZ40400003A23C8C59345F2 
NZ4040000C67188836A28A6 
NZ4040000E747534E0A679C 
NZ4040000273159980DB9FE 
NZ404000098297943D5F127 
NZ40400009E2FCF385E2312 
NZ404000039E5670DAEB2A6 
NZ4040000D09DE3619CBD4A 
NZ40400004B9E8F3C995747 
NZ4040000DB98B3398CB28F 
NZ4040000F4B5BBC08F23E2 
NZ4040000700D00923F7669 
NZ40400003FFF38897749FE 
NZ40400002316C4D238C417 
NZ40400002C5236D7C6B635 
NZ404000017C2C1BF0E5886 
NZ4040000C57E0B8E4A9879 
NZ404000037AD2F93DB36F0 
NZ40400005201F622DB7835 
NZ404000029F05BB666DD18 
NZ40400008EF60AEB1C1E2D 
NZ40400003D693CB960F5C4 
NZ4040000F0C7D11A105E62 
NZ4040000D67895CB93A3E0 
NZ404000075CDA9F2D42149 
NZ40400002B8D20C1599A59 
NZ4040000EB94425B988E4B 
NZ404000016BECED757A29 
NZ4040000194B0C65A01E2A 
NZ4040000A6A14228460C7B 
NZ404000048BD56664D01EC 
NZ4040000B8E6A8B3599DBE 
NZ4040000BF99F9031B5874 
NZ4040000B6D73F5A4602D2 
NZ40400009663BF31896631 
NZ4040000C77B7C5F26F1E1 
NZ40400003104573F6FC3D4 
NZ4040000C7E0927D6D73A9 
NZ4040000D21BABA75FCFB2 
NZ40400006DA1EE97BA3BBA 
NZ404000089B38B5CEAC176 
NZ4040000E0B54EAE013D3B 
NZ4040000FF339FB6B3A9BC 
NZ4040000CE4E9DD4F4102E 
NZ40400009BFE6EEB001567 
NZ4040000321DA7AF2A57D1 
NZ404000087623FF507BDF1 
NZ4040000CD8B67FCEB613E 
NZ40400005789A4DB360787 
NZ4040000E8DDB71877A7B 
NZ404000019EDC580C15F80 
NZ4040000AEA6AF04995FC3 
NZ4040000D5A6DE2E73FB2E 
NZ4040000AAB167255734FA 
NZ40400001A698F886690B4 
NZ40400004B6E0AC8E8ACE5 
NZ4040000D74A80E418BF16 
NZ404000070CE83F434B93B 
NZ4040000AEC9FAF9E19570 
NZ4040000175EB4C1ABAD4B  
NZ404000032D1ACC525817D 
NZ4040000D98CE6E485D586 
NZ4040000C54B68F4503998 
NZ40400004F3C4959F2D99B 
NZ40400001757E570E985A6 
NZ4040000198CA4E959198E 
NZ404000023FA51B7FD79F9 
NZ4040000AF2950581F446 
NZ4040000F25C67A2DCD6C6 
NZ40400005954DE9112C6D 
NZ4040000F7CC2D9DC1D56F 
NZ40400009BE216460C2096 
NZ4040000F4E5AA9CD96C98 
NZ40400004DD05977F6B92 
NZ404000012D8D7D59F61EE 
NZ4040000BB935EAFC3AA19 
NZ4040000116AFC3CB02447 
NZ40400008D2E38ABE8A03 
NZ40400003581EA2351302 
NZ404000086F5D1862E46D8 
NZ4040000F1C84EDC5F03E8 
NZ404000070BE75EA61B0DF 
NZ4040000D262B90C174FDE 
NZ4040000AFA6DC8CBD44B7 
NZ40400001B368776B5605 
NZ40400006D0BA1630E8FD2 
NZ404000025E904E6134641 
NZ404000076699F26827A31 
NZ4040000383DC67595061 
NZ40400007558FC1C4403DB 
NZ404000067FA66D82783B6 
NZ404000034F8985AEB033B 
NZ40400003A44319FBECCF6 
NZ404000027FB095CB89076 
NZ40400002E57AA390CB63 
NZ4040000B072C1C38540E3 
NZ4040000B8673430035A53 
NZ4040000A1970C1ED59E7C 
NZ4040000BA5A65305668AF 
NZ4040000F50BF77F5DA98 
NZ4040000B18B1ACEA76042 
NZ4040000852460AB17E0DA 
NZ40400007923F23F11B99B 
NZ4040000A9B89251BAD58E 
NZ404000014D8F29BA02729 
NZ4040000ED3929FD7BCEF0 
NZ404000050707B4CF0877C 
NZ4040000F5351D460ECBF2 
NZ40400008FEE01D57667FA 
NZ4040000AC295FB26E22A6 
NZ4040000B77F3A340E4B4 
NZ4040000FDECEC784F9783 
NZ4040000325A0A99699C2A 
NZ4040000C7E27741A40E5C 
NZ4040000338216BAB230CA 
NZ4040000B20E98763301D5 
NZ4040000C01BFD38BE87F1 
NZ4040000850BD1160974D1 
NZ4040000DC69C7DD248F92 
NZ40400003A23C8C59345F2 
NZ4040000C67188836A28A6 
NZ4040000E747534E0A679C 
NZ4040000273159980DB9FE 
NZ404000098297943D5F127 
NZ40400009E2FCF385E2312 
NZ404000039E5670DAEB2A6 
NZ4040000D09DE3619CBD4A 
NZ40400004B9E8F3C995747 
NZ4040000DB98B3398CB28F 
NZ4040000F4B5BBC08F23E2 
NZ4040000700D00923F7669 
NZ40400003FFF38897749FE 
NZ40400002316C4D238C417 
NZ40400002C5236D7C6B635 
NZ404000017C2C1BF0E5886 
NZ4040000C57E0B8E4A9879 
NZ404000037AD2F93DB36F0 
NZ40400005201F622DB7835 
NZ404000029F05BB666DD18 
NZ40400008EF60AEB1C1E2D 
NZ40400003D693CB960F5C4 
NZ4040000F0C7D11A105E62 
NZ4040000D67895CB93A3E0 
NZ404000075CDA9F2D42149 
NZ40400002B8D20C1599A59 
NZ4040000EB94425B988E4B 
NZ404000016BECED757A29 
NZ4040000194B0C65A01E2A 
NZ4040000A6A14228460C7B 
NZ404000048BD56664D01EC 
NZ4040000B8E6A8B3599DBE 
NZ4040000BF99F9031B5874 
NZ4040000B6D73F5A4602D2 
NZ40400009663BF31896631 
NZ4040000C77B7C5F26F1E1 
NZ40400003104573F6FC3D4 
NZ4040000C7E0927D6D73A9 
NZ4040000D21BABA75FCFB2 
NZ40400006DA1EE97BA3BBA 
NZ404000089B38B5CEAC176 
NZ4040000E0B54EAE013D3B 
NZ4040000FF339FB6B3A9BC 
NZ4040000CE4E9DD4F4102E 
NZ40400009BFE6EEB001567 
NZ4040000321DA7AF2A57D1 
NZ404000087623FF507BDF1 
NZ4040000CD8B67FCEB613E 
NZ40400005789A4DB360787 
NZ4040000E8DDB71877A7B 
NZ404000019EDC580C15F80 
NZ4040000AEA6AF04995FC3 
NZ4040000D5A6DE2E73FB2E 
NZ4040000AAB167255734FA 
NZ40400001A698F886690B4 
NZ40400004B6E0AC8E8ACE5 
NZ4040000D74A80E418BF16 
NZ404000070CE83F434B93B 
NZ4040000AEC9FAF9E19570 
NZ4040000175EB4C1ABAD4B 
NZ4040000BB935EFC3AA19

(Đang cập nhật)
Lưu ý: Các giftcode được sưu tầm từ rất nhiều nguồn nên quá thể sever bạn nhập có thể đã có người nhập nên sẽ không được.
Chúc các bạn được thành công.

Like và Share fanpage của CodeGame nhé các bạn:
http://facebook.com/codegame.vn/

Ngoài ra, CodeGame còn tặng các bạn 5 VIP Code đặc biệt khi hết ngày 31/12 cho 5 bạn may mắn nhất tại CodeGame khi Share bài viết và bình luận 2 chữ số đúng hoặc gần với giải đặc biệt KQSX MB nhất. 

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://codegame.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 89 trong 22 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 22 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Facebook
Tin mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây